Buku 1:
Memperkenalkan vokal a, i dan u serta konsonan.
Penguasaan gabungan konsonan dan vokal dua suku kata.

Buku 2:
Memperkenalkan dua suku kata pengukuhan, vokal o dan e.
Memperkenalkan perkataan mudah (suku kata terbuka) dan ayat ringkas.

Buku 3:
Memperkenalkan penguasaan vokal dan konsonan yang paling kerap digunakan.

Buku 4:
Memperkenalkan penguasaan vokal dan konsonan yang paling kerap digunakan dalam BM.
Pengukuhan Buku 1 – 3.
Banyak penguasaan tambahan yang menarik untuk kanak-kanak mempelajarinya.
Penggunaan huruf besar hanya diperkenalkan pada Buku 4.

Buku 1: 37 mukasurat
Buku 2: 25 mukasurat
Buku 3: 26 mukasurat
Buku 4: 28 mukasurat
Buku Panduan: 20 mukasurat

Percuma Buku Mini WOW

KOD : BK23

HARGA : RM35